czech flagslovakia flag
Blog
"Příručka" pro střelce z kuše
01.11.2021 Ostatní
"Příručka" pro střelce z kuše
Plánujete nebo jste již pořídili nějakou kuš? Nevíte jak o ní pečovat, nebo si nejste jistí jak jí správně používat? Pak je tento článek přímo pro vás... číst celé
Zobrazit všechny články

 1. Úvod
 2. BLOG
 3. Ostatní
 4. "Příručka" pro střelce z kuše

"Příručka" pro střelce z kuše

Úvod

Tato příručka slouží novým uživatelům kuše k osvojení si základních informací a těch nejdůležitějších zásad. Pokud tyto zásady budete dodržovat, vyvarujete se poškození majetku, samotné kuše, dalšího vybavení a to nejdůležitější, zabráníte jakémukoliv zranění.

Kuše - druh zbraně

V první řadě si musíme vysvětlit, co kuš představuje. Rozhodně se jedná o nebezpečnou a velmi účinnou zbraň, která je schopna způsobit škody na majetku ale i vážná zranění. Do roku 2021 byla tato zbraň zařazena mezi zbraně kategorie D, podle Zákona o zbraních a střelivu, pod mechanické zbraně. Prodej kuší byl tím pádem omezen dovršením věkové hranice 18 let. Toto se novelou zákona z roku 2021 změnilo. Mechanické zbraně již nejsou součástí zákona o zbraních a jejich prodej tak není nijak omezen. Správně je to vysvětleno ve stanovisku Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR, které naleznete zde: STANOVISKO. I přesto, že není prodej kuší nijak omezen, je pravděpodobné, že si takovouto hračku díky své nebezpečnosti nepořídí osoba mladší 18 let, a už vůbec, by nemělo docházet k tomu, že taková osoba bude někde střílet bez přítomnosti dospělé osoby, ačkoliv k tomu není právní důvod.

Kategorie kuší

Kuše se dělí podle své mechanické konstrukce, či velikosti. Nejznámějším a nejpoužívanějším dělením je rozdělení na reflexní kuše, kladkové a pistolové.

 • Reflexní kuše

Reflexní kuše jsou považovány za tradiční. Mají velké obloukovitě zakřivené rameno. Jsou přesné, ale jejich hlavní výhodou je jednoduchost, s čímž souvisí i životnost, případně poruchovost. Na tyto kuše není třeba nějaké zvláštní údržby, ta je velmi jednoduchá a spočívá převážně jen ve výměně opotřebované tětivy.

 • Kladkové kuše

Kladkové kuše jsou mechanicky složitější oproti reflexním ale jejich výhoda spočívá ve snadnějším natažení kuše při zachování stejné síly. Jsou proto oblíbenější mezi ženami, které s natažením mívají problémy. Nevýhodou je naopak složitější nastavení a údržba, na kterou jsou potřeba určité dovednosti a vybavení.

 • Pistolové kuše

Pistolové kuše mohou být jak reflexní tak kladkové, ale jejich výrazným rozdílem je jejich velikost. V drtivé většině případů mají tvar podobný pistoli a střelba z nich lze zvládnout jednou rukou. Odlišnost najdeme i v jejich samotné síle, která je mnohem menší než u ostatních kuší.

Terčovnice a umístění

Volba terče, potažmo terčovnice a vhodného místa patří mezi zásadní věci nad kterými jako nový majitelé kuše přemýšlíme. Volba místa je důležitá z hlediska bezpečnosti. Šípy z kuše letí opravdu velkou rychlostí a i přesto, že je na kuši uváděn mířený dostřel například 50m, reálný dolet šípu bude několikanásobně vyšší. Místo proto volíme tak, abychom viděli na dostatečnou vzdálenost a viděli tak případné osoby nebo zvířata, které by mohli vstoupit do střeleckého prostoru. Skvělé je, najít si místo před prudkým svahem, nebo valem, na který vidíme.

Samotná terčovnice do které hodláme střílet je neméně důležitá. Speciální terčovnice vyrobené k zachycování šípů jsou z hlediska materiálu v ideálním poměru, který šíp bezpečně zastaví, ale nepoškodí samotný šíp. Vhodné je i zajímat se o to, do jaké rychlosti šípu je účinná, abychom nekoupili terčovnice určenou pro slabé luky nebo kuše.

Bezpečnostní zásady

 1. S kuší vždy zacházíme tak, jako s jinou střelnou zbraní
 2. Střílíme pouze tam, kde nemůžeme nikoho ohrozit, nebo něco poškodit
 3. Nikdy nemíříme směrem k jiným lidem či zvířatům
 4. I s vybitou kuší zacházíme tak, jako by byla nabita
 5. Pokud je kuše nabita, nikdy nesaháme rukou do oblasti před tětivou (vyjma případu, kdy zakládáme šíp)
 6. Používané vybavení, zejména kuši a šípy před použitím i v průběhu pravidelně kontrolujeme

Provozní zásady

 1. Před každou střelbou zkontrolujeme všechny šrouby a čepy na kuši (dotažení šroubů, domáčknutí čepů)
 2. Kontrolujeme tětivu, zda není někde silně roztřepena, nebo zda není středová omotávka zničena
 3. Pravidelně mažeme voskem na tětivy (doporučujeme vosk na tětivy pro kuše). Občasně mažeme celou tětivu, ale před každým použitím mažeme středovou omotávku tětivy a styčnou plochu na kuši, po které tětiva klouže. Toto provádíme každých 5 až 20 výstřelů.
 4. Při přechodu mezi velkými teplotními rozdíly necháme celé vybavení alespoň 30 minut adaptovat na novou teplotu.
 5. Co nejvíce se vyvarujeme se používání za deště a v mrazech
 6. Šípy z terče vytahujeme pomocí vytahováku na šípy, aby nedošlo k jejich zlomení

 

Určitě by se toho dalo napsat mnohem více, ale pro začátečníky jsou zde shrnuty veškeré potřebné informace, se kterými mohou začít.

Budeme rádi za Vaše komentáře, či doplnění důležitých informací nebo rad.

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli